Att ha en dröm och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse, att klara sig själv och styra över sitt eget liv, det är frihet och det vill vi liberaler att fler ska få uppleva.

Vi vill skapa startjobb då fler kan få jobba och egen lön och det blir billigare och enklare att anställa.

Vi vill även skapa fler lärlingsplatser vilket ger snabbare väg in i arbetslivet.

Sluta spara på personlig assistans, finns det fuskare så är det de som ska de stå vid skampålen, men straffa för guds skull inte de som har rent mjöl i påsen.. Det är trots allt ett fåtal som fuskar. LSS är värt att försvara. Det måstse vara möjligt för föräldrar till barn med funktionshinder att få ihop sitt livspussel.

Nu går det en våg av antiliberala idéer över världen. Populistiska och auktoritära strömningar vinner anhängare. Fundamentala liberala värden som öppenhet, demokrati, frihandel och jämställdhet hotas från flera olika håll. När rättsstaten inte fungerar, påverkas människors förtroende för samhället i sina grundvalar.

Vi kommer att driva en stark ideologisk valrörelse där vi tar strid för liberala kärnfrågor som att satsa på kunskap, öka människors möjligheter, stärka rättsstaten och säkra jämställdheten.

När vänstern förklarar krig mot valfriheten i välfärden, påverkas vardagen för hundratusentals elever, föräldrar, sjuka, äldre och assistansanvändare som idag har valt att själva bestämma vem som ska lära ut multiplikationstabellen, vaccinera bebisen eller hjälpa till på toaletten.

Dessutom drabbas alla anställda och de många driftiga företagare - varav många är kvinnor - som nu riskerar att se sina livsverk ödeläggas. Vi vill se bättre kvalitetskontroll, inspektioner och upphandlingsrutiner i den svenska välfärden, men företagen måste få gå med vinst om valfriheten ska finnas kvar.

Åke Forslund (L)

Ulla Persson (L)