Det är naturligtvis främst kvinnorna som känner så, och visar att företagen måste bli bättre på att ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas i arbetslivet och ta chefsjobb.

Att vi inte kommit längre i Sverige 2018 är inget annat än ett misslyckande. Kvinnor har mindre möjligheter att få högre tjänster och lönerna är ännu långt ifrån jämställda. Det har ett samband med föräldraledighet, men drabbar alla kvinnor på arbetsmarknaden. Även de kvinnor som satsar på sin karriär och klättrar har svårt att nå ända upp.

En arbetsmarknad fri från diskriminering och trakasserier är nödvändig för att alla ska må bra och utvecklas, på och av jobbet. Vår undersökning visar att 40 procent av kvinnorna har känt sig hindrade medan 90 procent av männen uppger att de aldrig känt så, enligt resultatet för de fem nordligaste länen.

Både kvinnor och män vill göra karriär OCH vara föräldralediga, näringslivet måste hänga med i den utvecklingen.

Cheferna har en avgörande roll i arbetet för att öka jämställdheten på jobbet.

Det är cheferna som ansvarar för arbetsmiljön, lönesättningen, genomför jämställdhetspolicyn i praktiken och skapar en inkluderande arbetsplats.

Det är cheferna som formar arbetsplatsen och uppmuntrar anställda att utvecklas och kanske själva ta på sig chefsjobb.

Även om många chefer gör stora insatser för att främja jämställda arbetsplatser finns stora bekymmer. Bara en av fyra kvinnor anser att arbetet helt och hållet leds och fördelas på ett jämställt sätt att jämföra med nästan varannan man. Samtidigt är den övervägande majoriteten av chefer män. I bara 7 av Sveriges 290 kommuner finns en majoritet kvinnor i chefsposition.

Unionens undersökning visar att mer behöver göras på arbetsplatserna för att öka jämställdheten och undanröja hindren. Varje anställd som inte ges förutsättningar att göra sitt jobb är ett slöseri inte bara av individens kompetens, det är också en förlust för företaget. Det gör att värdefulla idéer riskerar att gå förlorade och företagets lönsamhet minskar.

Det är hög tid att rekrytera kompetens, inte kön!

Sonja Johansson

Regionordförande

Unionen Norrbotten