Med anledning av: insändarna ”Klimatskeptiker bekräftar nya rön” (18/2) och ”Jag fortsätter vara en klimatskeptiker” (21/2)

Orvo Hannlöv (SD) bemöter mitt inlägg 18/2 med att lägga fram klassiska ”bevis” som florerar i klimatförnekarnas åsiktsbubbla. Tips till O.H. - lämna bubblan och använd Google Scholar där bara vetenskapliga artiklar listas eller läs åtminstone Wikipedia för att hitta ”fakta” om klimatförändringen.

Måste bara bemöta O.H.’s bevis;

1) Polarisen mår bra, ingen har visat att de smälter bort. – Oj, 275 000 vetenskapliga artiklar om ”melting arctic ice” och 191 000 artiklar om ”arctic sea ice thickness” visar motsatsen. O.H. kan inte skilja på väder (observation) och klimat (trender) när hans bevis är att isen 2016-17 växte på Grönland och att Oden mött tjockare is 2018. O.H. har även svårt med siffror när kan skriver att isens utbredning ökat 5-6 kvadratkilomter, när den från 2004 har minskat med 500 000 kvadratkilometer.

2) Isbjörnar mår bra och har nu ökat till 25-30 000 – IUCN visar att endast 2 av 10 studerade populationer ökar och att 9 populationer vet vi inget om. Forskning visar däremot att björnungars dödlighet ökar och vuxnas vikt minskar pga svårighet att hitta föda på de försvinnande sommarisarna. Det finns inga äldre populationsdata att jämföra med vilket O.H. påstår, utan rapporter om ökat antal isbjörnar baseras på att Inuiter ser fler isbjörnar nära deras byar, som nu senast när Novaya Zemlya invaderades av hungriga isbjörnar när de blir landfasta och uppsöker mänskliga boningar efter föda.

3) CO2 utsläpp är bra. Växterna mår bra av CO2 – Detta klassiska påstående baseras på felaktiga slutsatser utifrån att växthus har högre CO2-halt. Men metaanalys av de 2,3 miljoner vetenskapliga artiklar som utforskar de komplexa relationerna mellan C3 och C4 fotosyntes, CO2, temperatur, vatten och näringstillgång visar att inga enkla samband finns och att näringsinnehåll och avkastning minskar med ökad CO2.

4) CO2 påverkar inte klimatet – Klassiskt argument som ifrågasättar etablerad kunskap sedan 1824 om sambandet mellan växhusgaser och växthuseffekten, som beskrivs i varje naturvetenskaplig lärobok. Svante Arrhenius kunde redan 1896 genom beräkningar förutspå och varna för global uppvärmning av ökat CO2-utsläpp. Utan växthusgaser skulle jordens medeltemperatur vara 33 grader kallare, det vill säga – 17°.

5) Vi är inte på väg till varmare klimat, temperaturen har bara stigit några tiondelar – Ett felaktigt påstående. Sedan 1800-talet har jordens temperatur stigit över 1 grad och lokalt i Piteå 1,5 grader sedan 1990! Den mesta av växhuseffektens uppvärmning har dock hamnat i havet, motsvarande 9 graders uppvärmning av atmosfären.

6) Larm om extremväder är vilseledande – Mera faktaresistans av O.H. Det finns ett direkt termodynamiskt samband mellan stigande havstemperaturer (i tiondelar) och styrkan på stormar och orkaner och nederbördsmängd. Återigen hänvisar O.H. till väder när han tar Nordamerikas extremkyla nyligen som bevis för kallare klimat utan att nämna värmeböljan över nordpolen och den extrema hettan i Australien.

7) Färre solfläckar gör att vi går mot kallare klimat – Ja, solfläckar påverkar delvis jordens klimat, men på en 11-års cykel, och kan inte förklara långtidstrenden i uppvärmning sedan 1800-talet. När antalet solfläckarna blir max om 11 år förstärker de vår klimatpåverkan!

8) Miljöfanatiker lurar folket mot en global planekonomi – New World Order, vilket är målet för FN, IPCC, politiker och näringsliv. - Här faller O.H. för en klassisk konspirationsteori – vad vinner forskare eller näringslivet på en (socialistisk eller fascistisk) global planekonomi? Kan O.H. namnge någon VD i näringslivet som vill införa planekonomi istället för marknadsekonomi?

O.H. klandrar Greta Thunbergs oro för sin framtid som propaganda och Greta

inte som trovärdig då hon ”inte ens gått ur grundskolan”. Jag vet inte vad O.H. har för utbildning som gör honom mer trovärdig, men han klarar inte ens hantera enkla fakta i sina insändare, och att klassa mig med 40 år inom akademin som forskare och lärare som inte trovärdig och för att leverera sagor är ett intressant och skrämmande politiskt ställningstagande.