DEBATT Det är viktigt att skilja hypoteser, spekulationer och datasimuleringar från fakta:

• Obestridliga fakta är att världen blivit en knapp grad varmare på 100 år.

• Luftens halt av koldioxid har ökat med 30 procent till 400 ppm.

• Växtligheten gynnas av värme och mer koldioxid. FAO noterar 40 procent rikare skördar på 20 år. De fattiga har fått mer och billigare mat.

• Världsbanken beräknar att närmare en miljard människor lyfts ur extrem fattigdom mellan 1990 och 2015.

Utsläppen har alltså varit bra.

Verkligheten visar att IPCC haft totalt fel.

Deras larm har varit fel: Polarisarna smälter inte, isbjörnarna mår bra, havet stiger inte onormalt, fler söderhavsöar växer än minskar, havets pH är stabilt basiskt, orkaner och cykloner har blivit färre sedan 90-talet.

För övrigt har ”klimatförändringarna” upphört sedan 20 år. Det folk klagar på är väder och oväder. Extrema oväder är naturliga inslag i vårt normala klimat. De har inte blivit vanligare, snarare tvärtom.