Med anledning av: ”Besvikelsen efter webhelp-satsning” och ”Tillgängligheten avgörande enligt vd:n” samt ”Anställda behandlas inte juste”.

Under 2017 genomförde vi en stor förändring i Piteå, vilket ledde till att drygt 90 av våra medarbetare var tvungna att flytta med till Stockholm eller lämna oss.

Bakgrunden var att vi hade kunder som ville komma närmare sitt kundcenter och därför önskade vår närvaro i huvudstaden. Det var en tuff situation, framför allt för de drabbade medarbetarna, och vår avsikt var att hela tiden ta hand om och kommunicera med dem.

Artikelbild

| Terje Andreassen, Ceo Webhelp Nordic. (Arkivbild)

Men trots ambitionerna ser jag att vi har saker att förbättra. Vi tar därför till oss av den kritik som förts fram, bland annat via Piteå-Tidningen.

Samtidigt vill jag passa på att förtydliga varför vi nu etablerar oss i Umeå, något som inte alls är kopplat till fjolårets nedskärning i Piteå. Vår affärsidé är i grunden enkel: vi skräddarsyr lösningar för våra kunder och anpassar oss efter deras krav på kompetens och närvaro. Riga, Prag eller Göteborg? Det är samma villkor som gäller oavsett var i världen Webhelp finns. Alla nyetableringar utgår från en dialog med kunden och de har ofta tydliga åsikter och önskemål kring vilka orter som är mest lämpliga just för dem.

I Umeås fall har vi nu uppdragsgivare som vill att vi ska finnas där. Att spela ut Piteå mot Umeå är därför irrelevant: det finns inga andra samband än att det rör sig om två städer i norra Sverige.

Samtidigt känner jag och vi starkt för Piteå, inte minst eftersom vi har kvar 18 medarbetare på orten varav majoriteten är delaktig i Webhelps utveckling av en global leverans av tekniska lösningar. Majoriteten av våra medarbetare i Piteå är nyckelpersoner i denna verksamhet.

Jag hoppas att Piteå och kommunledningen kommer förbi den upplevda besvikelsen och fortsätter att konstruktivt verka för kommunens och det lokala näringslivets bästa.

Vad tycker du? Håller du med? Skriv din replik här!

Terje Andreassen

Ceo Webhelp Nordic