Sverige står inför stora utmaningar. En av de största utmaningarna är att lösa bostadsbristen. Enligt Boverket behövs 600 000 nya bostäder fram till 2025. Hela 320 000 av dessa nya bostäder behövs redan 2020. På fredag besöker vi husfabriken utanför Piteå för att lära oss mer om industriellt bostadsbyggande. Vår förhoppning är att det ska ge oss mer verktyg i vårt fortsatta arbete med att bygga bort bostadsbristen.

Industriellt byggande av flerbostadshus har potential att sänka kostnaderna och korta byggtiderna. Sverige ligger i framkant när det gäller den här byggnadsformen men vi kan bli ännu bättre. Framförallt kan vi bli bättre på att bygga i trä och utnyttja vår främsta naturresurs - skogen. Att bygga i trä har även miljö- och klimatmässiga fördelar: dels kräver det mindre energi än andra materialslag, dels binder trä koldioxid under hela sin livstid. Trä är dessutom det enda förnybara byggnadsmaterialet. Men för att lösa bostadsbristen behöver vi göra mycket mer.

.

Artikelbild

| POLITIKERBESÖK. På fredag besöker representanter från Vänsterpartiet husfabriken för att lära sig mer om industriellt bostadsbyggande. (Arkivbild)

"Bostadsbristen är ett resultat av årtionden av misslyckad bostadspolitik"

.

Bristen på bostäder begränsar människors frihet och samhällets utveckling. Unga tvingas bo hemma trots att de vill flytta hemifrån, yrkesarbetande kan inte ta jobb på orter där det saknas bostäder, nyanländas etablering försenas och studenter tvingas tacka nej till utbildningsplatser för att de inte hittar någonstans att bo. Så kan vi inte ha det.

Bostadsbristen är ett resultat av årtionden av misslyckad bostadspolitik. Staten har alltför länge överlåtit till marknaden att bygga bostäder på marknadens villkor. Byggbolagen har framförallt byggt dyra bostads- och hyresrätter för folk med pengar. Nu sjunker efterfrågan på dessa bostäder och då drar många byggföretag i handbromsen – men bostadsbristen består.

Artikelbild

Nooshi Dadgostar (V) bostadspolitisk talesperson

För att komma till rätta med bostadsbristen är det oerhört viktigt att upprätthålla en fortsatt hög byggtakt. Det som framförallt behövs är hyresrätter med rimliga hyror som alla har råd med. För att åstadkomma det krävs dels en aktiv bostadspolitik med statlig styrning och finansiering, dels nya metoder för bostadsbyggande. Byggbolagens fokus behöver flytta från att bygga dyra bostäder för fåtalet, till att bygga prisvärda hyresrätter för flertalet. Byggpriserna behöver pressas och konkurrensen i byggbranschen öka.

.

Artikelbild

Birger Lahti (V) näringspolitisk talesperson

"Vårt förslag innebär att staten tar över delar av risken för att finansiera nybyggnation"

.

Vänsterpartiet vill införa statliga topplån till företag som bygger hyresrätter. Vårt förslag innebär att staten tar över delar av risken för att finansiera nybyggnation. Det skulle möjliggöra för mindre byggföretag, som idag saknar egna ekonomiska tillgångar i tillräcklig omfattning, att komma in på marknaden. Därmed skulle konkurrensen öka och byggpriserna pressas.

Under mandatperioden har Vänsterpartiet och regeringen även infört ett investeringsstöd för produktion av klimatsmarta hyresrätter med rimlig hyra. Vi har även infört en byggbonus till de kommuner som har tydliga planer för sin bostadsförsörjning. Resultatet ser vi nu i form av ett ökat byggande av hyresbostäder i många kommuner, exempelvis i Gällivare där det kommunala bostadsföretaget bygger nya hyresrätter. Steg för steg bygger vi bort bostadsbristen.

Nooshi Dadgostar (V)

bostadspolitisk talesperson

Birger Lahti (V)

näringspolitisk talesperson