Bland dessa åtta finns jag och jag vill uppmärksamma dig på att Esbo-konventionen inte är någon direkt höjdare som demokratiskt verktyg.

Förtjust i Esbo

För någon månad sedan såg jag en interpellationsdebatt i Riksdagen mellan dig och vänsterpartisten Stig Henriksson. Det var Stig som ställde frågor om varför inte Sveriges regering yttrat sig om Fennovoimas finsk-ryska kärnkraftverk som planeras i Pyhäjoki långt upp i Bottenviken. Du hänvisade till ”Esbokonventionen”, vare sig frågorna handlade om bygget av en rysk djuphamn eller radioaktiva sjötransporter 15 mil från Norrlandskusten. Du hänvisade också till ”Esbokonventionen” på frågan om Sverige ska agera då det är den statliga ryska kärnvapentillverkaren Rosatom som ska äga, bygga och driva den planerade reaktorn på Hanhikivi udde.

Artikelbild

Nätverket har provat

Vi har använt oss av Esbokonventionen. Under några månaders tid jobbade vi med Fennovoimas MiljöKonsekvensBeskrivning (MKB) och lämnade över våra kritiska synpunkter och 22 frågor med hänvisning till Esbo …

Naturligtvis ville vi ha en dialog med myndigheterna och få våra frågor besvarade, men det blev tyst, ett vacuum, Till dags dato har vi inte hört ett livstecken från någon. Inte från Fennovoima men inte heller från strålskyddsmyndigheten STUK eller från

---------------Har du slarvat bortdin verktygslåda ellerär det din ministerkollegaIbrahim Baylan somgömt undan den för dig?---------------

Artikelbild

Näringsministeriet

Att inte Fennnovoima svarar är begripligt, för de har ju som vanligt inga svar. Att myndigheter och ministerier inte svarar när vi använder Esbokonventionen gör oss både ledsna och upprörda. Jag tycker inte att Esbokonventionen fungerar som ett demokratiskt verktyg.

Inga verktyg

Har du slarvat bort din verktygslåda eller är det din ministerkollega Ibrahim Baylan som gömt undan den för dig? När Danmark stängde de två svenska reaktorerna i Barsebäck så använde de säkert inte Esbokonventionen utan massor av olika andra verktyg där årliga Barsebäcksmarscher och upprepade politiska påtryckningar var de viktigaste. Fast förstås,

det är ju inte danskar som drabbas i första hand av en kärnkraftsolycka vid Bottenviken utan bara Norrlänningar.

Nätverket

Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett nätverk med flera tusen medlemmar. Det är också sjutton kommuner spridda i hela Norrland som stöder nätverkets arbete. Vi i nätverket som funnits i sex år har skrivit brev till alla Finlands kommuner, demonstrerat, anordnat seminarier. Vi har också i flera omgångar rest till både Hanhikivi och Helsingfors. I Helsingfors har vi besökt representanter för Finska Riksdagen, Näringsministeriet och deras Strålskyddsmyndighet STUK. Allt detta utan någon synbar framgång.

Vad gör vi nu?

Blir inte du Karolina bekymrad när du vet att det är kärnvapentillverkaren Rosatom som har huvudansvar för reaktorbygget och att Fennovoima fått kritik för bristande säkerhetskultur? Blir inte du bekymrad när Rosatom finansierar en djuphamn vid Hanhikivi udde med hjälp av ryska skattepengar?

Blir inte du Karolina också bekymrad över terrorhot mot kärnkraftverk, olösta avfallsproblem och att allt kylvatten från den planerade reaktorn ska släppas ut i det sköra Bottenvikens vatten?

För egen del skulle jag vilja att vi letade reda på din försvunna verktygslåda och satte oss ner och formulerade en gemensam strategi för att vi på danskt vis ska få stopp på de finsk-ryska kärnkraftsplanerna. Som ett första steg kanske du kan hjälpa oss att få svar på våra 22 frågor som vi skickade till Finland för flera år sedan.