Det har varit två artiklar i Piteå-Tidningen den 10/4 och 11/4 som handlat om senaste KS-mötet som vi hade i Älvsbyn den 8 april

Den första artikeln handlade i huvudsak om nedläggningen av Fluxen.

Precis som det sägs i artikeln har det varit återremisser och diskussioner, eftersom det inte är ett lätt beslut att ta.

Artikelbild

| Orvo Hannlöv.

Ärendet ska nu upp i fullmäktige den 6 maj för beslut. Artikeln säger att Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslut att lägga ned vilket är sant, men vi hade ett annat förslag.

Göran Lundström ( c) reserverade sig mot för dålig kvalitet på det ekonomiska underlaget. Han menade att det var en skillnad på 60 procent på personalkostnaderna som räknades fram före och efter jul, och menade att det fanns enighet om att lägga ned Fluxen, att vi inte har råd att ha det kvar men att det ska vara siffror som går att försvara i varje situation.

Jag förslog dels mot bakgrund av oklarheten i personalkostnaderna och besparingen att ha stängt under helgerna och kanske kostnaden på personal också skulle bli mindre, än det som visades senast.

Att vi kunde ha kvar Fluxen ett eller två år till för att se hur kostnaderna skulle utvecklas under tiden, med de nya besparingarna, för att ta ställning om nedläggning då i stället.

Den andra artikeln berörde hastighetsbegränsningen till 30 kilometer i timmen i villaområdena.

Det var bara SD som var emot står det i artikeln, vilket är sant, vi har även avvisat några av de andra förslagen i Trafikstrategiplanen.

Vad som är märkligt är att de andra politikerna inte röstade som SD.

Det finns inte ett skäl till att sänka farten till 30 i villaområdena, eftersom inget barn blivit påkörd av bilar i Älvsbyn de senaste 60 åren. Bilförarna är beredda på att djur eller barn kan dyka upp på vägen och har bättre koll på det än vad miljö- och bygg tycks tro.

Därför har inte sådana olyckor hänt, trots att en del föräldrar låter sina barn sätta ut målburar och bygga hopp för cyklar på gatan och ha det som lekplats.

Det är också så att av Norrbottens 14 kommuner är det bara Luleå som har 30 kilometer i timmer i villaområdena, men på övriga gator har de 50.

Kiruna och Piteå har 40, som också Älvsbyn har än så länge. Alla andra 10 kommunerna i Norrbotten har 50-gräns i villaområdena och i övriga samhället.

Varför ska vi i Älvsbyns kommun då sänka till 30?

Tror miljö- och bygg att vi har mycket sämre förare av fordon här i Älvsbyn, eller beror det på ren okunnighet? Kanske borde vi ha anställt en Trafikingenjör i stället för en samhällsplanerare nu senast, eftersom bristerna i kunskaper verkar vara störst inom trafik och gator hos miljö- och bygg.

Dessutom är det polisens sak att hålla koll på hastigheten och inte kommunens.

Kommunen behöver spara pengar med tanke på alla åtaganden som väntar. Även om miljö o bygg är en myndighetsnämnd, så bör inte förslag om förändringar inom samhället tillåtas som bara kostar kommunen onödiga pengar och som andra kommuner i Norrbotten inte verkar ha behov av.

Gratis bussresor för barn mellan 6 och 19 år, att de skulle kunna åka gratis med buss och tåg inom Norrbotten, var också en punkt som togs upp i KS.

Förslaget kommer inte från barnen eller kommunen, utan från RKM/ Länstrafiken som tydligen vill få mer inkomst på sina linjer.

Det skulle kosta kommunen 598 082 kronor om alla kommuner deltog i förslaget, i annat fall skulle det bli dyrare. De pengarna vore bättre använda till att Fluxen fick ytterligare en prövotid på 1-2 år med de nya besparingarna som jag efterlyste.

Jag (SD) och Peter (KD) röstade emot förslaget om gratis bussresor, de andra röstade för.