Friends propagerar för, att deras arbetsmålsättning är, att skolor med Friends verktyg, skall kunna arbeta mot mobbning - förebyggande, långsiktigt, strukturerat och med kontinuitet.

Under rubriken - Så gör Friends skillnad - skriver antimobbningsorganisationen:

”Mobbning går att stoppa. Det vet vi genom vår verksamhet på tusentals skolor i snart 20 år.”

Artikelbild

| MOBBNING. För 42 000 kronor kan skolor använda Friendsprogrammet. Leg.psykolog Christer Olsson är skeptisk.

Detta påstående, är enligt mitt förmenande, ytterst uppseendeväckande. Jag behöver en förklaring från Friends.

Undersökningar visar, (Skolverket, Friends egna) att 50-60000 barn och unga mobbas i Sverige varje år, och mobbningen har inte minskat under de 20 år, som Friends har funnits.

Strax före skolornas jullov, fick jag med posten en reklamfolder från Friends, innehållande en vädjan om ekonomiskt stöd.

I den läser jag: ”Skolor, förskolor och idrottsföreningar efterfrågar Friends utbildningar, eftersom de vet att våra forskningsbaserade metoder mot mobbning fungerar.”

Artikelbild

Christer Olsson leg.psykolog och författare, som under fyra decennier har arbetat, på olika sätt, med mobbningsfrågor, inom skolans värld

I sin årsrapport 2016 (sidan14) skriver Friends att deras arbete ”grundar sig på svensk och internationell forskning”. Sedan följer en uppräkning av alla pågående forskningsprojekt.

.

"... 27 av 40 skolor har minskat antalet kränkta elever. Däremot visar 13 skolor en ökning i antal kränkta elever".

.

Trots all denna forskning måste Friends remarkabelt nog, använda gammal skåpmat, när de i sin reklamfolder skriver: ”I skolor som arbetar med Friendsprogrammet minskar mobbningen med i snitt 24 procent efter ett år.”

Redan i årsrapporten 2013, (sidan 21) finns den med. På samma sida läser jag. ”Nästan 9000 barn på 40 skolor har besvarat enkäten innan och sedan efter ett år med Friendsprogrammet. När vi analyserar resultatet på enskilda skolor visar det sig att 27 av 40 skolor har minskat antalet kränkta elever. Däremot visar 13 skolor en ökning i antal kränkta elever.”

Skolor F-9, som vill använda Friendsprogrammet ett år, måste betala från 42 000 kronor (exklusive moms).

Då vet de på förhand ingenting om utfallet. Risken för en rejäl nitlott, att kränkningarna ökar, ligger på över 30 procent.

Friends skriver också i sin broschyr, som jag fick innan jullovet, att 92 procent av skolorna upplever att samarbetet med Friends har lett till positiva resultat.

För att jag skall bli övertygad om att Friends gör nytta med sin verksamhet på svenska skolor, ser jag det helt nödvändigt att Friends snarast, i en ny rapport klarlägger sina positiva siffror. Berättar ingående om sitt arbete på skolor där mobbningen och kränkningen har minskat. Presenterar djupintervjuer med skolledare, lärare, elever och föräldrar.

Berättar och redovisar vilka forskningsbaserade metoder mot mobbning som fungerar.

Jag efterlyser en tillgänglig, dagsaktuell, vetenskaplig undersökning med validitet och reliabilitet, som visar effekten av Friends arbete, som stöd för skolor som vill köpa in deras tjänster.

Eller är antimobbningsorganisationen Friends egentligen en faktoid, som enbart lönar sig för sina cirka 45 anställda?

Christer Olsson

leg.psykolog och författare, som under fyra decennier har arbetat, på olika sätt, med mobbningsfrågor, inom skolans värld