Avundas inte de ungdomar som nu står inför gymnasievalet. Redan som 15-16 åring skall vi ta ställning till vad vi vill satsa på när gymnasiet är slut.

Valet som görs påverkar oss på flera sätt och det finns många alternativ som skall vägas in. För många är det ett spännande jobb som hägrar om bara några år, -bara det finns jobb. Ska jag läsa vidare efter gymnasiet? Kan jag läsa på ett yrkesprogram och sedan läsa på högskola/universitet?

Man pratar ofta om att välja brett, att välja gymnasieprogram som ger en bra bredd och många möjligheter.

Tyvärr så lyfter man inte fram yrkesprogrammen här utan mer de högskoleförberedande. Vilken bredd och vilka möjligheter har man om man väljer ett högskoleförberedande program och inte lyckas nå hela vägen fram?

Jag vill påstå att det är en bredare plattform att stå på om man har ett bra yrkesprogram i grunden. Man kan alltid välja att läsa vidare och vill man inte det så har man ett yrke i grunden som genererar inkomst tidigt. Dessutom kan den som önskar läsa in sin högskolebehörighet under gymnasietiden, även inom yrkesprogrammen, och skapa ytterligare möjligheter efter avslutad utbildning eller efter några år i yrket.

.

"Cirka 80 procent av de som går ut från programmet har jobb efter avslutad och väl genomförd utbildning"

.

Ett av gymnasiets yrkesprogram, Fordons- och Transportprogrammet är ett av de säkraste sätten att få ett jobb efter avklarad utbildning. Cirka 80 procent av de som går ut från programmet har jobb efter avslutad och väl genomförd utbildning. För kommunerna innebär det skatteintäkter direkt efter gymnasiet eftersom de flesta stannar kvar på hemorten.

Yrkesprogrammen är ofta dyrare sett under utbildningstiden, men ser man på kostnaden under en femårsperiod istället och räknar med skatteintäkter och jämför med de högskoleförberedande programmen, så hamnar kostnaderna på helt andra nivåer. Att satsa på bra moderna yrkesprogram är en bra investering för kommunerna om man vill utvecklas och få ungdomar i arbete på eller i närheten av hemorten. Det är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna ha ett fungerande samhälle över tid.

”Till 2030 bedöms trafiken med tunga lastbilar, med idag beslutade åtgärder och styrmedel, öka med nästan 50 procent jämfört med 2014” enligt KNEG (klimatneutrala godstransporter på väg). Detta i en bransch som redan nu har ett enormt behov av arbetskraft.

Transportbranschen - En framtidsbransch. Den närmaste 10-årsperioden väntas behovet av yrkesförare vara 50 000 för att lösa ökad efterfrågan på transporter. E-handeln ökar lavinartat år efter år och med detta ökar efterfrågan på snabba och proffsiga leveranser. Det löser väl de självkörande lastbilarna? Faktum är att trots teknikutveckling kommer det inte ersätta förarna, möjligtvis i momentana transporter i gruvor eller liknande, men inte inom de stora segmenten. Arbetsbeskrivningen kommer med all sannolikhet förändras men fortsättningsvis behöver vi duktiga och proffsiga förare som levererar de saker som samhällets blodomlopp kräver varje dag.

Fordons- och Transportprogrammet är en tuff och krävande utbildning. Förutom gymnasiegemensamma ämnen som svenska, matte och engelska så handlar det om både teori och praktik på skolan och hos lokala åkerier, verkstäder med mera.

Här gör branschen idag stora insatser för att på bästa sätt hjälpa och lotsa fram eleverna under sin praktik, det arbetsplatsförlagda lärandet, APL. Med utbildade handledare på företagen får eleven både se hur jobbet fungerar på olika arbetsplatser och utbildningen blir verklighetsbaserad. APL är elevernas skyltfönster för sina framtida arbeten.

Låt jobbmöjligheterna efter avslutad utbildning vara en av de avgörande faktorerna i valet av gymnasieutbildning.

JA till yrkesprogram.

Dick Sundberg

Regional projektledare TYA, Luleå