Debatt Hamnarbetarförbundet har strävat efter att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Ett avtal där förbundet blir fullvärdig part med rätt att förhandla om medlemmarnas villkor lokalt och rätt att delta i skyddsorganisationen med valda skyddsombud.

I april 2018 blev situationen akut, då arbetsgivarorganisationen genomförde en utestängningspolicy som innebar att all samverkan med förbundet drogs tillbaka. Drygt hundra skyddsombud har förlorat sina mandat att verka för säkra arbetsplatser. Sveriges Hamnar har genom påtryckningar och hot påtvingat lokala arbetsgivare i hamnarna att rasera decennier av goda relationer och samarbete med facket. Ändå väljer över hälften av landets hamnarbetare att fortsätta vara medlemmar i Hamnarbetarförbundet, som till exempel i Piteå.

Efter förhandlingar och medling med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar vägrar de

fortfarande att teckna ett riktigt kollektivavtal. De vill lägga till en bilaga, där fackföreningen

avsäger sig möjligheten att delta i förhandlingar om medlemmarnas villkor, och avsäger sig

möjligheten att väcka talan i Arbetsdomstolen vid avtalsbrott. Det är fullständigt orimliga krav som inget fackförbund överhuvudtaget kan förväntas acceptera.

Stuveribranschen behöver samarbete och långsiktig arbetsro. Dit når man inte genom att försöka tvinga hälften av landets hamnarbetare att avveckla sin fackliga organisation, utan genom att släppa in dem som en fullvärdig avtalspart. Hamnarbetarna kräver respekt för rätten att i ett demokratiskt land kunna bli företrädda av den fackförening de själva valt.

Dessutom har arbetsgivare på olika arbetsplatser hotat medlemmar i Hamnarbetarförbundet med att de inte ska få arbete i hamnarna om de inte går ur som medlemmar i Hamnarbetarförbundet, något man med sedvanligt språkbruk kallar svartlistning p.g.a. facklig tillhörighet. Den typen av åtgärder har i Sverige inte förekommit sedan 1930-talet från etablerade arbetsgivarorganisationer.

Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på dessa angrepp på föreningsfriheten och grundläggande demokratiska rättigheter. Vi står bakom hamnarbetarna och har som ett tecken på vår solidaritet samlat in 6820 kr till Hamnarbetarförbundets strejkkassa.

Enighet ger seger!

Uttalande antaget på Vänsterpartiet Norrbottens distriktsårskonferens i Kiruna 2-3 mars 2019