DEBATT Nyligen publicerades en artikel från TT runt om i landet om att en alkoholfri månad troligtvis är ett tecken på att någon har problem med alkohol och att den sobra månaden dessutom kan bidra till alkoholmissbruk. I artikeln hänvisas till forskning på området som säger att denna månad kan göra mer skada än nytta.

Vi anser att artikeln är missvisande och hjälper till att bevara en stark alkoholnorm där de som avstår alkohol i kortare eller längre perioder misstänkliggörs för ha ett missbruk eller riskbruk.

Med anledning av: TT-artikeln ”Vit månad kan vara varningsklocka”.

När vi pratar om alkoholproblem behöver vi också förstå att huvudproblemet med alkohol inte är alkoholmissbruk eller beroende, även om dessa är allvarliga problem. Utan alkoholens skadeverkningar, medicinska och sociala, för alla som dricker alkohol. Det vill säga, biverkningar för alla alkoholkonsumenter.

Omfattande forskning visar att även kortare uppehåll av alkohol har mycket goda effekter på hälsan för personer som normalt sett dricker måttligt. Bland annat så uppvisas bättre levervärden, minskad risk för diabetes och sänkta kolesterolvärden efter endast en månads nykterhet vid en studie gjord vid University College of London.

Att avstå alkohol, under en kortare eller längre period, har många positiva effekter för både de som dricker lite, måttligt eller har ett risk- eller missbruk. Det vore olyckligt om någon skulle avstå en alkoholfri period av rädsla för att öka risken för missbruk.

Det är alltid bättre för hälsan att avstå alkohol än att inta alkohol. Istället för att skrämma eller ifrågasätta alla som under perioder avstår alkohol bör vi ha fokus på hur vi får fler att vilja dricka mindre - under perioder eller hela tiden.

Vad tycker du? Håller du med? Skriv din replik här!

Anders Westermark

VD Norran, initiativtagare till Sober October

Sven Andreasson

professor i socialmedicin, Karolinska institutet

Emelie Berggren

ANDT-strateg, Sandvikens kommun

Johnny Mostacero

förbundsordförande, IOGT-NTO

Karin Hagman

VD, IQ

Karin Våglund

folkhälsostrateg, Skellefteå kommun

Anders Westermark

VD Norran, initiativtagare till Sober October

Sven Andreasson

professor i socialmedicin, Karolinska institutet

Emelie Berggren

ANDT-strateg, Sandvikens kommun

Johnny Mostacero

förbundsordförande, IOGT-NTO

Karin Våglund

folkhälsostrateg, Skellefteå kommun