Vi översköljs sedan en tid med larm om hur illa det är ställt med klimatet. Fantasin har skruvats upp på högvarv inför klimatmötet i Paris. Nästan allt tycks duga bara det kan ge bra rubriker och intryck av viktigt motiv för mötet. Att larmens koppling till utsläpp av koldioxid i de flesta fall är okänd eller obefintlig struntar man uppenbarligen i.

Enligt engelska parlamentets rådgivare professor David MacKey är EU:s mål för så kallad grön energi baserat på vetenskapligt nonsens. Samma mål ingår i agendan för FN:s klimatmöten. Tillkomsten av detta nonsens har kantats av åtskilliga övertramp. Ett exempel är datafusket som FN:s klimatpanel IPCC ägnade sig åt. Det uppdagades i mejl som offentliggjordes i den så kallade Climategate-skandalen.

Vidare har bland andra NOAA, den amerikanska motsvarigheten till SMHI, ägnat sig åt omotiverade justeringar av klimatdata, sannolikt för att anpassa den globala medeltemperaturens variation bättre till sina datamodeller. Modellernas felaktiga resultat är det enda klimathotslarmare kan hänvisa till. Verkliga mätdata stöder inte larmen. Till detta kan fogas den närmast slentrianmässiga demoniseringen av de som öppet redovisar ”fel” åsikter om klimatet och oviljan att ta debatt med så kallade skeptiker.

Klimatmötets syfte blir tydligare när IPCC:s Edenhofer och FN:s miljöchef Figueres uttalar sig. Man vill att jordens monetära system skall transformeras till en form av global planekonomi som väst skall finansiera. Figueres ogillar demokrati och anser Kinas styrelseskick föredömligt. Någonstans försvann omtanken om klimatet, om den nu överhuvudtaget funnits. Den har ersatts av politiska ambitioner och pengahunger.

Avtalet går i korthet ut på att ...

… minska en uppvärmning som inte finns och bekämpa den med minskning av utsläpp som minskar jordens växtlighet och försörjningsförmåga.

… förmena oss och de fattigaste billig energi och billig mat

… slösa resurser på ineffektiv energiteknik.

… utöka FN till en sorts global regering som med en snabbt växande byråkrati övertar allt mer av staters självbestämmande.

… sätta enorma penningbelopp i händerna på dessa FN-byråkrater.

Perspektivet är skrämmande och avtalet bör förhindras. Det känns motiverat att citera H.L. Mencken: Viljan att rädda mänskligheten är nästan alltid en falsk fasad för viljan att härska över den.