När Olov Abrahamsson skriver om ”röran” i Regionfullmäktige, hämtar han sitt material från Anders Öberg, socialdemokratiskt Regionråd (f.d.Landstingsråd).

Anders Öberg ansåg att vi i oppositionen tillsammans med en av sina egna S-politiker agerade populistiskt, när den röd/gröna majoriteten blev nedröstad i senaste Regionfullmäktige. Men Anders Öberg, allt politiskt arbete är populistiskt oavsett parti, eftersom allt går ut på att manipulera väljarna.

.

Artikelbild

| Erik Lundström (L) Regionsfullmäktige från Sikfors.

Med anledning av: Ledaren ”Rena röran i regionfullmäktige”

.

En av frågorna som oppositionen drev igenom var att det ska finnas så kallade obs-platser (observationsplatser, reds anm.) i alla kommuner i Norrbotten. Öberg påpekar i artikeln att det varken finns behov, pengar eller personal för en sådan satsning.

Men behov finns för att kunna avlasta vårdplatserna på sjukhusen, som vårdkrävande patienter är i stort behov av, istället för att tvingas stå i kö och vänta på bland annat operationer. Vårdplatser som nu den röd/gröna politiska ledningen med Anders Öberg i spetsen dessutom nu tänker dra ner på.

Artikelbild

Piteå-Tidningen, 17 februari.

.

"Det är inte pengar som är problemet, utan det är hur dom används"

.

Pengar finns. Vi omsätter cirka 8 000 miljoner kronor på Regionens verksamhet, så det är inte pengar som är problemet, utan det är hur dom används. Att bygga upp kostsamma organisationer och administrationer drar mycket pengar, som hellre borde användas för våra patienters behov och personalens arbetsmiljö.

Att det inte finns personal, borde den röd/gröna politiska ledningen rannsaka sig själva. Varför flyr personal, bland annat läkare och sjuksköterskor från vår verksamhet? Det bekräftar Liberalernas påstående för cirka 8-10 år sen, att Landstinget är ingen attraktiv arbetsgivare. Vad har då hänt sen dess? Ännu fler anställda har lämnat vår hälso- och sjukvård.

.

"Demokratin kommer att leda verksamheten på samma sätt som nu, oavsett vilka partier som än styr"

.

Att oppositionens budgetar och handlingsplaner under åren inte har fått chansen att visa resultat i förändrings- och effektivitetsarbetet, beror inte på oppositionen, utan på socialdemokraternas oförmåga och avsaknad av mod att se fördelarna i våra förslag.

Resultatet ser vi idag, att efter minst 70 år av socialdemokratisk politik, så har vi de problem vi lever med idag, eftersom våra förslag oftast hamnat i S-papperskorgen.

Trots skattehöjningar som för några år sen gav cirka 600 miljoner extra, är pengarna redan uppbokade. Vad gör då den politiska ledningen? Jo, skär ner på fler verksamheter! Vad gör ledningen när personal flyr verksamheten? Jo, kompensera med dyr stafettpersonal.

Anders Öberg ställer frågan hur vi i oppositionen tänker oss att Regionen ska styras om vi får makten efter höstens val?

Men Anders Öberg, demokratin kommer att leda verksamheten på samma sätt som nu, oavsett vilka partier som än styr. Sen vet vi ju att socialdemokraterna har ett starkt intresse till samförståndslösningar över partigränserna, så det lär inte bli några problem.

Det viktiga för Norrbottnisk hälso- och sjukvård är att få en ledning som har förmågan att erbjuda patienterna, de anställda och skattebetalarna en kostnadseffektiv vård med hög kvallite, vilket bevisligen vi inte har idag. Bara genom en annan politisk ledning, kan förbättring ske.

Erik Lundström (L)

Sikfors

Jens Sundström (L)

Luleå

Anne Kotavuopio-Jatko (L)

Kiruna

Liberalerna i Regionfullmäktige