Debatten som uppkommit efter Jägareförbundets Norrbottens överflygning av det för småviltsjakt avlysta området inom Girjas sameby är märklig ur flera perspektiv.

Först och främst är det anmärkningsvärt att företrädare för en sameby angriper en enskild person i Jägareförbundet och ifrågasätter dennes ”trovärdighet” i sin yrkesprofession. Yrkesutövningen har inget med sakfrågan att göra. Vi kan tyvärr bara tolka det som att förmågan att skilja på sak och person är bristfällig och i värsta fall att man på det här sättet försöker kväva debatten om sakfrågan.

Med anledning av: "Protest mot handläggare i samiska frågor" Sveriges Radio

Läs även: "Staten överklagar dom om sameby"

Svenska Jägareförbundets många olika företrädare är helt vanliga medborgare som valt att engagera sig i ideellt i en förening. Att duktiga och engagerade personer söker sig till förbundet är vi givetvis stolta och glada över. Deras engagemang och kunskap är en viktig resurs för den folkrörelse som förbundet är.

För det andra är det viktigt, att vi kan diskutera viktiga beslut och principer utan att fastna i personfrågor. Alla medborgare har rätt att uttrycka sina åsikter, det är ett fundament i demokratin och har bergfast skydd i grundlagarna. Föreningsrätten är också grundlagsskyddad.

Läs även: "Girjasmålet - hela historien från 1986"

Lika viktigt är rättssäkerheten och transparensen i beslut som myndigheter fattar. Öppenhet och ansvar är avgörande ingredienser om medborgarna ska kunna känna trygghet i att beslut fattas på riktiga grunder. Likaså att det tydligt, finns ett ansvar för besluten och en dokumentation som alla kan ta del av under offentlighetsprincipen. Så är det tänkt att det öppna samhället ska fungera och det förutsätter vi att alla står bakom.

Även om vi inte håller med varandra i sakfrågan måste vi kunna föra en diskussion i ömsesidig respekt om utvecklingen i sak och om vägen framåt.

Mikael Samuelsson

Ordförande Jägareförbundet Norrbotten

K G Abramsson

Ordförande Jägareförbundet Västerbotten