Centerpartiet i Piteå vill öka andelen närproducerade livsmedel när kommunens livsmedel upphandlas. Det vill vi därför att det ger oss kontroll över produktionen så att vi till exempel vet att köttet inte innehåller antibiotika som riskerar antibiotikaresistens hos oss människor.

Närproduktion ökar också antalet arbetstillfällen och skatteintäkter till kommunen när de gröna näringarna genom ökad efterfrågan, växer. På köpet får vi en chans att klara livsmedelsbehovet i händelse av vi behöver klara en tids avspärrning, vilket försvarsberedningen ansett som en tänkbar händelse.

.

Artikelbild

| Majvor Sjölund (C). "Det finns en alltför stor övertro på stordriftens fördelar hos dem som har makten i Piteå". (Arkivbild)

"Maten ska produceras nära den som ska äta den"

.

Vår vision är att öka andelen närproducerad mat på den kommunala tallriken och att maten ska produceras nära den som ska äta den. Det anser vi vara ett lyckat koncept för att få nöjda matgäster och personal som direkt får bekräftelse på hur maten smakade.

Det strider därför mot Centerpartiets syn på vad vi kallar ”närodlad politik”, att frånhända sig makten över maten på det sätt som nu socialdemokrater och vänsterpartister gjort genom att rösta igenom det samverkansavtal som nu tecknats med Luleå kommun. Det strider dessutom mot den trend som råder att gå mot mer småskaligt och lokalt anpassat.

Omställningen till stora tillagningskök, blev 9 mkr (7,7 procent) dyrare än beräknat. Dessutom tillkom 1,8 mkr extra för att sätta igång Solanderköket. Samtidigt steg sjukfrånvaron hos de anställda till 12 procent vilket medförde extra sjuklönekostnader.

Vad får majoriteten i Piteå att tro att den utökning som nu ska ske, kommer att hålla kostnadsramarna? Det finns en alltför stor övertro på stordriftens fördelar hos dem som har makten i Piteå. Verkligheten visar ibland att mjuka faktorer gör det småskaliga mer lönsamt.

Vi beklagar beslutet men kommer att bevaka kostnadsutvecklingen för Piteås äldres matabonnemang samt fortsätta verka för mer närproducerade livsmedel på den kommunala tallriken.