Sverigedemokraterna efterlyser en tydligare personalpolitik inom de offentliga yrkena. Vi måste bryta trenden med hyrd arbetskraft och vara den arbetsgivare som anställer själva.

Det är viktigt att HR-funktionen verkligen arbetar med regelrätta anställningar istället för att fokusera på att skriva hyresavtal. Regionen är fullt kapabel att driva detta själv, organisationen är så pass stor att den egna organisationen inte behöver rekryteringsföretag i förlängningen.

I den privata sektorn arbetar man i framgångsrika organisationer och företag med olika typer av bonusar, optionsavtal eller liknande. Därför är förslaget från den rödgröna majoriteten ett steg i rätt riktning för att få behålla personal. Däremot så är det inte tillräckligt för att vinna succé i det långa loppet.

Alla personal måste få någon typ av premiering efter ett väl verifierat och utfört arbete och att man känner lojalitet till arbetsgivaren. Att det föreslagna programmet innehåller ett stopp efter 4 år skickar en dålig signal att vi inte har för avsikt att behålla personen längre.

Ett tydligt lönesystem där alla yrkesgrupper premieras efter trogen tjänst, väl utfört arbete, lojal mot arbetsgivaren och god effektivitet är en del för att lösa problemet med hyrpersonalen. Med åtgärder som Sverigedemokraterna föreslår såsom en väl fungerande HR funktion, bra lönesystem och rättvisa arbetsvillkor kommer hyrpersonalen på sikt att försvinna.