När ett multinationellt gruvföretag vill försvara sitt oansvariga agerande blir det oftare än sällan ganska komiskt.

Anfall är bästa försvar. Svaret på den framförda kritiken mot Bolidens historiskt oetiska agerande och farliga framtidsplaner kom därför omgående. Vilket är bra, så jag får chansen att utveckla.

.

Med anledning av:"Ansvarsfull utvinning i Laver tjänar samhället"

Läs även:"Boliden måste stoppas nu"

.

Bolidens kommunikationsdirektör Klas Nilsson tar som exempel på ”ansvarighet” upp Aitik. Anmärkningsvärt är emellertid att han ”glömmer” att nämna olyckan utanför Gällivare i början av december 2010, där servicepersonal utsattes för hög röntgenstrålning, den allvarligaste strålningsolyckan på flera decennier i svensk industri. Noterar också att Sevillakatastrofen, som i detta sammanhang är ytterst relevant med avseende på den enorma miljökonsekvens en olycka får, överhuvudtaget inte nämns i repliken.

Visst är Nilssons ivriga försvar av Boliden förståeligt, det är ren självbevarelsedrift. Det handlar inte bara om att Nilsson i egenskap av kommunikationsdirektör har betalt för att just tala väl om Boliden. Nej, för Boliden är det för det första av största vikt att i media värna om bilden av sig själv som ett framåtblickande och ansvarsfullt företag, som ju egentligen inte alls i första hand är ute efter att tjäna en massa pengar.

Nej, nej! Boliden är inte alls oansvarigt. Tvärtom tar man stort ansvar för naturen. Man anammar ett ”hållbarhetsperspektiv” (älskar formuleringen). Ja, kommunikationsenhetens representant får det att låta som att gruvan faktiskt är riktigt bra för naturen. För det andra är det för Boliden viktigt att i media framföra det (högst ovetenskapliga) budskapet att man ”upplever ett starkt stöd för” och att ”det finns en allmän förståelse” för att bolaget nödgas förgifta den norrbottniska naturen. För allas vårt bästa, alltså.

.

"`Boliden verkar på ett sätt som bidrar´, avslutar Bolidens representant i sin agitation. Jodå, visst kan Boliden bidra. Men till bevarandet av vår underbara och unika norrbottniska natur bidrar bolaget inte!"

.

I denna uppochnedvända retorik förs tankarna till ett citat ur Orson Wells bok 1984: ”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.” Befolkningen är dum och kan inte tänka själv och det är därför bäst att Storebror tänker åt densamma. Det är inget nytt. Liknande propaganda förs exempelvis, när så behövs, fram av vapenindustrin, om än med skevare argument i stil med ”men om vi inte sålde vapen åt dem så skulle ju någon annan göra det” eller av det militära upprustningskomplexet i de sällsynta fall när dess vansinniga inköp och krigshets uppdagas.

Nej då, det här handlar inte om pengar. Inte alls. (Som kuriosa kan i samband härmed för övrigt nämnas att kommunikationsdirektören Nilssons föregångare Marcela Sylvander numer är informationsdirektör för Försvarsmakten.)

”Boliden verkar på ett sätt som bidrar”, avslutar Bolidens representant i sin agitation. Jodå, visst kan Boliden bidra. Åtminstone till berikning av vissa direktörer, styrelseledamöter, kommunchefer och möjligtvis aktieägare. Men till bevarandet av vår underbara och unika norrbottniska natur bidrar bolaget inte!

Tobias Drejby

Frilansande journalist

och utflyttad Älvsbybo