Debatt Just nu pågår arbetet med Piteå kommuns Verksamhetsplan och budget för 2020 utifrån de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat.

Nämnderna ska föreslå hur de ska klara av sin verksamhet utifrån 1) de ekonomiska ramar de fått, 2) vilka utmaningar och möjligheter de ser och 3) vilka investeringar de anser nödvändiga.

Förslagen går sedan till budgetberedningen (= kommunstyrelsens arbetsutskott) som bearbetar och tar fram ett sammanvägt förslag för avgörande i fullmäktige.

Varje nämnd har naturligtvis en diskussion om de politiska bedömningar och prioriteringar görs vid nämndens sammanträde. Alla nämndens ledamöter har här möjligheten att föra fram sina synpunkter, lägga sina egna förslag, rösta och reservera sig om den så vill. Det är inte bara en möjlighet, det är faktiskt ett ansvar som varje förtroendevald har.

Men. Så verkar inte de partier som kallar sig ”Allians för Piteå” (L, KD, M och C) resonera. I de flesta nämnder och i kommunstyrelsen så väljer de att ”inte delta i beslutet”.

De ställer frågor, kräver svar av majoriteten och tjänstepersonerna, deltar i diskussionen men lägger inga egna förslag och deltar inte i beslutet. De hänvisar till att de kommer med ett eget förslag till kommunfullmäktige.

Ledamöterna i de olika nämnderna är således helt styrda uppifrån och får inte agera i nämnderna förrän partiledningarna bestämt hur det ska vara. Allianspiskan viner.

Vi tycker inte det är fel att prata ihop sig eller ha ett samlat förslag men däremot att låsa fast sina nämndsledamöter från att lägga förslag i nämnderna.

Det är ju att frånta dem den sakkunskap de faktiskt besitter och att mörka för väljarna vilken politik som partierna i ”Allians för Piteå” tänker föra.

Dessa partier väljer helt enkelt att åka snålskjuts på ett gediget arbete i förvaltningarna och i de politiska beredningarna för att i slutänden lägga fram en förenklad lösning av de komplexa utmaningar vi har framför oss

Allianspiskan viner genom nämnderna. Allianspartierna frånsäger sig sitt ansvar. Och Piteborna får inte veta vad dessa partier driver för politik i de olika nämnderna. Det är oseriöst.

Piteborna förtjänar klara besked och väl underbyggda beslut. Det kan majoritetspartierna leverera.