Infrastrukturminister Anna Johansson och Leif Pettersson (S) anklagar Alliansen för bristande satsningar på järnvägen. Sanningen är att Alliansens budget innebär en höjning av anslagen till infrastrukturen för 2015 med 3,4 miljarder. Alliansen började redan regeringsskiftet år 2006 att satsa på det sedan decennier eftersatta drift- och järnvägsunderhållet.

Eftersom en fungerande och pålitlig järnväg är oerhört viktigt gjorde vi därför rekordstora satsningar och fördubblade anslagen till drift, underhåll och reinvesteringar till järnväg.

För Alliansen är det naturligt att det ska finnas en finansiering för alla satsningar och att vi inte ska straffbeskatta vare sig jobben, företagen eller landsbygden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer i stället att införa en kilometerskatt, som straffbeskattar lastbilar för att finansiera järnvägsunderhåll. De vill även införa en flygskatt. De tar från ett trafikslag och ger till ett annat. För oss är det självklart att inte ställa olika trafikslag mot varandra. Tåget går inte hela vägen ut i skogen eller direkt fram till matbutiken och vi behöver alla trafikslag vårt land.

Johansson och Pettersson skriver om att de vill återförstatliga all drift och underhåll på järnvägen som om det vore något positivt. Flera utredningar och undersökningar visar att konkurrensutsättningen har lett till att vi fått 25 procent mer järnväg för varje satsad krona – med bibehållen kvalitet och säkerhet. Naturligtvis måste regeringen ta mer av skattebetalarnas pengar när de vill göra underhållet dyrare genom att återförstatliga det, något som Socialdemokraterna presenterar som en ”satsning”. I ljuset av det förslaget ter sig ministerns höga tonläge märkligt.

Vi i Alliansen har presenterat vår vision för framtidens moderna Sverige, en vision som vi kallar Sverigebygget. Sverigebygget innehåller bland annat satsningar på höghastighetståg mellan våra större städer. Alliansen värnar alla transportslag samtidigt som vi säger nej till flygskatt, lastbilsskatt och höjda kostnader på jobb och företag.

Alliansen har kontinuerligt stärkt satsningarna på det svenska transportsystemet. Med dubblerade anslag till drift och underhåll och 86 miljarder till drift och underhåll av järnvägen lägger vi grunden för en politik för fler jobb och stärkt tillväxt där människor enkelt kan resa till och från arbetet och företag kan få sina varor levererade. Så bygger vi Sverige starkt.