I år är det mer än tio år sedan de första besluten om att införa vårdval togs i Sverige. Det har lett till bättre vård för fler människor. Hälsocentralerna har blivit fler och i de landsting och regioner som i nfört valfrihet på fler områden har vårdköerna kortats betydligt.Men i Norrbotten har det varit förlorade år med en socialdemokrati som motarbetar alla förbättringar på valfrihetsområdet.

Om du eller en anhörig blir sjuk, vem ska bestämma över er vård?

Svåra diagnoser och långvariga, ibland livslånga vårdbehov kan uppta en stor del av en människas liv och vardag. Då är det viktigare än någonsin att själv få bestämma. Ändå blir det ofta inte så.

Artikelbild

| Jens Sundström (L)

Jämlik vård i hela vårt land är en vision som Sverige dessvärre inte lever upp till. Det gäller även hur mycket inflytande patienter får över den vård de själva är beroende av. Postnumret avgör om man har valfrihet och egenmakt eller inte. Det kan vi liberaler inte acceptera. Makten måste flyttas från politiker och tjänstemän till patienterna. Vårdval för stora delar av hälso- och sjukvården ska gälla, i hela landet.

Det är inte bara i Norrbotten vänsterpartierna motarbetar patientens rättigheter i vården. Den rödgröna regeringen försöker nu försvåra för privata vårdgivare. Med färre vårdgivare blir det mindre vård, längre köer och ingen valfrihet. Liberalerna vill gå i motsatt riktning. Vi människor ska ha frihet att bestämma över våra egna liv – även när vi råkar bli sjuka. Vi vill att fler, inte färre, privata vårdgivare ska få vara med och erbjuda vård. Vi ser gärna en utveckling där både större företag och småskaliga verksamheter, idéburna organisationer och stiftelser kan verka på samma villkor som den verksamhet som landstingen själva driver.

All vård som är lämplig ska erbjudas med vårdval, där patienten själv får välja vårdgivare. Alla vårdgivare som uppfyller höga krav på kvalitet får vara med och erbjuda vård – men det är människor själva som väljer. Lagen om valfrihet (LOV) ska breddas så att fler områden än primärvårdens hälsocentraler omfattas av kravet på patientens eget val.

Vi människor ska ha rätt att välja och styra över våra liv, även när vi blir sjuka. Friheten att få vård i tid och att kunna välja sin vårdgivare måste stärkas – i hela Sverige