Mörkret är här och i och med det så kan utekatterna leva osäkert på våra vägar. Även om katten är försedd med kattsäkra reflexhalsband kan olyckan vara framme.

- En katt som blivit skadad försöker nästan alltid gömma sig eller fly. Risken att katten springer från platsen är stor och då kan den vara väldigt svår att hitta. Men en skadad katt behöver tas till veterinär, därför bör man leta kring olycksplatsen, säger Lotta Möller, veterinär hos Agria Djurförsäkring.

När katten är funnen, bör du skapa dig en uppfattning om hur skadad den är, samt ringa polisen och ta katten till veterinär så fort som möjligt. Om katten är chipmärkt, är det enkelt för veterinären att hitta ägaren och underrätta honom eller henne.

Men var försiktig när du lyfter katten - en skadad och rädd katt kan försöka att bitas eller rivas på grund av smärtan och det är inte bra att bli biten av katter. Ett tips är att linda en filt eller handduk om den och sedan lyfta.

Ring polisen oavsett om katten är skadad eller avliden. Generellt är det inget lagbrott att köra på en katt. Såvida bilföraren håller sig till trafikreglerna är han eller hon inte ansvarig för olyckan och heller inte skyldig att ersätta kattägaren för skador på katten eller räkningar från veterinären. Men alla situationer är unika. Om föraren agerat vårdslöst och som en följd av det kört på en katt kan situationen var en helt annan.

Tänk på att det bara är polis eller veterinär som får avliva en skadad katt.