Brott Den genomsnittliga utredningstiden för bedrägerier har ökat markant de senaste åren, rapporterar I lagens namn i P1. Genomsnittstiden har ökat från 159 dagar till 311 dagar de senaste fyra åren.

Vi har, kort och gott, inte mäktat med att parera den ökning som har varit av anmälda bedrägerier fullt ut, säger Ravi Ray, tillträdande chef på Stockholmspolisens bedrägerisektion, till P1.

2015 anmäldes strax under 200 000 bedrägerier – 2018 var den siffran uppe i över 250 000.

Enligt Ravi Ray behövs mer resurser till polisen för att möta ökningen. Men främst måste polisen bli bättre på att hantera nya metoder som bedragarna använder.

Kriminella hittar nya vägar hela tiden. De har en förmåga att hitta nya vägar där vi inte alltid hänger med. Vi måste försöka svänga där vi kan och det gör vi efter förmåga men inte fullt ut.