Åtalet omfattar arbetsmiljöbrott innefattande grovt vållande till annans död, samt arbetsmiljöbrott innefattande framkallande av fara för annan.

Gunnar Jonasson anser att björnattacken med hög sannolikhet inte hade inträffat om dessa brister hade åtgärdats. De som åtalas är en tidigare vd och ytterligare en dåvarande chef.

Det handlar om ett arbetsmiljöansvar, genom delegation eller befattning, och jag anser att det är de två personerna som är aktuella.

Grävde under stängsel

Olyckshändelsen inträffade då en besökande familj befann sig inne i ett hägn för en parkaktivitet tillsammans med en 18-årig djurskötare. Hägnet borde då ha varit tomt. Björnarna hade inför städningen flyttats till ett annat mindre hägn, men lyckats ta sig tillbaka genom att gräva sig under ett stängsel. Familjen lyckades fly ut genom att klättra över ett elstängsel, men djurskötaren dödades av en av björnarna.

TT: Vad har bristerna bestått i?

Man har gjort bristfälliga riskbedömningar. Med hänsyn till björnarnas grävningsbenägenhet har det inte erbjudits betryggande säkerhet vid vistelse och arbete i hägnet. Hägnet har inte heller återställts till sin rätta säkerhetsnivå efter att björnarna har grävt vid stängslet, säger Gunnar Jonasson.

Enligt åtalet var det allmänt känt för personal och ledning att björnarna var grävningsbenägna i hägnen och grävningar hade löpande upptäckts. Det hade även förekommit att björnar grävt sig ut från hägn eller olika hägndelar innan olyckan inträffade den 4 augusti 2017, enligt åtalet.

Riskbedömningarna har varit felaktiga och det har inneburit att arbete och aktivitet har fått fortsätta i hägnet, under juni till 4 augusti, trots att beslutande säkerhetskontroller inte utförts fullt ut, säger Gunnar Jonasson.

Yrkar på företagsbot

Åklagaren yrkar också att parkens verksamhetsutövare Grönklittsgruppen, tillika 18-åringens arbetsgivare, ska åläggas en företagsbot på minst 8 miljoner kronor, "med anledning av brott i bolagets näringsverksamhet".

Maria Tari, tillförordnad vd för Grönklittsgruppen, säger i en skriftlig kommentar att bolaget har "full tillit" för de två personer som åtalas.

"Olyckan i augusti 2017 var djupt tragisk och att den kunde hända trots goda rutiner är väldigt omskakande. I rättegången kommer att prövas om något arbetsmiljöbrott har begåtts."

En av björnarna sköts kort efter händelsen den 4 augusti – den andra avlivades två veckor senare. Kort efter olyckan ändrade parken sina rutiner. Bland annat tilläts inte längre skötare att vara ensamma i hägnen.