Mellan den 7 april och 4 maj skickade Rekryteringsmyndigheten ut brev till cirka 90 000 svenskar som ett förberedande steg mot mönstring. I det så kallade beredskapsunderlaget uppmanades ungdomar födda 1999 att svara på en rad frågor i ett webbformulär om hälsa, socialt liv och personlighet. Det varnades också om att den som inte fyllde i formuläret inom 14 dagar riskerade vite.

Omkring två månader senare är det fortfarande 6 000 personer som inte svarat på uppmaningen. Myndigheten har nu skickat ut påminnelser.

Vi är egentligen rätt nöjda med svarsfrekvensen, även om man alltid vill upp till 100 procent. Vi vet ju heller inte varför de här människorna inte svarat, anledningarna kan vara olika. 6 000 personer har redan kallats till mönstring, och så sett är Försvarsmakten nöjd, säger Jan Nyquist, chefsjurist på Rekryteringsmyndigheten.
Artikelbild

Rekryteringsmyndigheten har möjlighet att förelägga vite till de ungdomar som inte svarat på webbformuläret. Myndigheten behöver i sådana fall ta upp fallet i domstol, där tingsrätten slutgiltigt tar ställning till omständigheter och eventuellt vitesbelopp.

Beloppet ska få en effekt för personen i fråga, så det kan bli olika belopp beroende på personens ekonomi. Men det skulle väl hamna i närheten av 2 500 kronor. Vi har inte tagit ställning till hur vi ska göra med den här frågan än, säger Jan Nyquist.