Enligt Norrbottens media har Trafikverket protesterat mot att Lidl ska beviljas bygglov för en butik på närmare 2 500 kavdratmeter på en tomt på Malmudden i Luleå. Investeringen skulle gå på 50 miljoner kronor och vara Lidls första etablering i länet.

Verket hävdar att ny bebyggelse på marken ger en värdeökning som kan innebära en betydande skada för riksintresset om staten måste lösa in butiken när järnvägen ska byggas. Dessutom finns det säkerhetsaspekter, byggnaden ska uppföras närmare än 30 meter från järnvägen, vilket kan försvåra för räddningstjänsten att ingripa vid en olycka.

Men arbetsutskottet i miljö- och byggnadsnämnden anser inte att den planerade butiken hindrar en framtida Norrbotniabana. Lidl kommer därför att få bygglov, uppger Norrbottens media.

Lidl har även visat intresse för att etablera sig i Piteå. Hittills har det stupat på att man inte hittat någon tomt eller lokal som passar deras önskemål.

– Vi har pratat med kommunen på flera olika nivåer, men tyvärr har vi inte fått gensvar ännu, sa kedjans etableringschef Johan Vennerström för ett år sedan.

LÄS MER: Lidl har inte gett upp Piteå