När EU:s arbetsmarknadsministrar med stor majoritet enades om sin syn på skapandet av Europeiska arbetsbyrån (ELA) var det bara två länder som sade nej: Ungern och Sverige.

Det finns en risk för att etablerandet av myndigheten kommer att öka den administrativa bördan utan att ge betydande inverkan så Sverige kan inte stödja förslaget, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i den offentliga debatten.

Regeringen hade velat säga ja, men röstades ner av en majoritet i EU-nämnden i fredags. Även om Johansson säger sig fortsatt vara tveksam till delar av förslaget tycker hon att det hade varit bättre att säga ja, för att ha en starkare ställning när frågan nu ska slutbehandlas tillsammans med EU-parlamentet.

Nu har vi ju inte ställt oss bakom den allmänna inriktningen så då har vi mycket begränsat inflytande i den fortsatta processen, beklagar ministern efter mötet i Bryssel.
De allra flesta länderna har invändningar och är inte helt nöjda, men vill vara med i den fortsatta processen och driva det eller det. Men riksdagen valde att vi skulle ställa oss utanför och då har jag att följa det, säger Ylva Johansson.