Interna stridigheter har skakat Demensföreningen – vilket utmynnat i att styrelsen hoppade av sitt uppdrag med omedelbar verkan i januari i år.

– Allting skedde utan förvarning. Det kom som en chock, förklarade Maj-Britt Lindström, en av ledamöterna tillsammans med bland annat Arne Pettersson.

På söndagen organiserade konstellationen Lindström-Pettersson ett medlemsmöte på Gotis i Öjebyn, där en ny tillfällig styrelse valdes att verka fram till årsmötet den 8 april.

I interimstyrelsen invaldes både Lindström och Pettersson, med Hans Nyström, Maria Strandberg och Katja Larsson.

– Nu tar vi nya tag, lägger allt bråk bakom oss och gör avstamp för ett fortsatt arbete i god anda, säger Maj-Britt Lindström.

– Demensföreningen har en viktig roll att fylla och behövs verkligen för att backa upp alla medlemmars behov av stöd och hjälp, säger hon.

Ett ärende som delat föreningen i olika läger har rört frågan om att lämna Strömgården för föreningshuset på Djupviken.

Maj-Britt Lindström tillhör falangen för en flytt.

– Det är självklart en fördel att flytta till nyupprustade, moderna lokaler med bra parkeringsytor. Strömgården har tjänat ut och ska ju dessutom rivas i framtiden.

Flyttplanerna diskuterades på söndagen och enligt Lindström var det enhälligt tummen upp för en flytt till Djupviken.

Med på söndagens möte fanns även Per Ramström, Demensförbundets ordförande från Stockholm.