Redan när vallokalen öppnade klockan 8 blev det kö för att rösta i Samvarons lokal. Under förmiddagen höll sig kön konstant med ett tjugotal personer, mestadels äldre.

Några mindes valdagen från förr, hur mycket högtidligare det var att rösta och hur finkläderna kom på. Fram till 20:00 är vallokalerna öppna.

Paret Berit och Göte Sandberg, dagen till ära iklädd kavaj, var en av de tidiga röstarna.

Artikelbild

| Vem man röstar på är hemligt. På plats finns valsedlarna.

– Det är alltid lite högtidligt, sa Göte Sandberg.

Några problem att välja vem man skulle rösta på hade paret inte.

– Nej, det är kristallklart och samma som alltid.

Göte Sandberg har gjort valkompassen tre gånger och fått samma resultat vilket förstärkte hans beslut.

Artikelbild

| Astrid Nyström röstade på Klubbgärdsskkolan.

Paret kommer att vara uppe så länge de orkar för att följa valutfallet.

– I år är det extra spännande med den här oordningen.

Artikelbild

| Köer in till röstningen på Samvaron.

Många verkade ute under den sista valdagen och i valbåsen tog en del god tid på sig att bestämma sig.

Astrid Nyström röstade på Klubbgärdsskolan.

Artikelbild

– Det har varit svårt att bestämma sig i år.

Klubbgärdet är ett område med tradition av högt valdeltagande. Därför kunde väljarna fylla i enkät efter röstningen med frågor om sitt val. Samma enkät görs på andra ställen i landet.