Under flera år skickade företaget Prospect marketing Sweden reklam till barn för att marknadsföra ett ishockeyläger. Men det är förbjudet att skicka direktreklam till barn under 16 år. Därför stäms nu företaget i marknadsdomstolen.

Konsumentverket (KO) öppnade redan i maj förra året ett tillsynsärende och kommunicerade till företaget att de reklamutskick som skickats till barn under 16 år är otillbörliga och i strid med god marknadsföringssed. Men bolagets skriftliga svar uteblev. I januari utfärdade KO ett föreläggande där Prospect marketing med hot om böter förbjöds att fortsätta skicka ut reklamen, men bolaget godkände inte föreläggandet.

Nu går myndigheten vidare till marknadsdomstolen och yrkar på ett förbud. "Utifrån de uppgifter KO har föreligger inga särskilda skäl som gör det obehövligt att förena förbudet med vite", skriver KO i stämningsansökan.