Mindre än tre månader efter att EU-kommissionen lade fram sitt förslag kunde EU:s medlemsländer på torsdagen enas om sin syn på saken.

Man ska ha ett system där man kan utfärda en order om att plocka bort straffbart material. Det kan handla om terrorpropaganda eller hur man begår terrordåd och anvisningar om det eller uppmaningar till terrordåd, förklarar inrikes- och justitieminister Morgan Johansson.

Tanken är att sociala medier och plattformar som Youtube och Facebook ska ha en juridiskt ansvarig i varje land som kan nås med en order från berörda myndigheter om att inom en timme plocka bort det olagliga materialet.

"Måste vara straffbart"

Samtidigt gäller det att se till att inte åtgärderna slår mot yttrandefriheten.

Huvudsyftet är att man ska komma åt den typ av terrorpropaganda som kan finnas på de här plattformarna vi pratar om. Man är inte ute efter de traditionella medierna, som i Sverige har ett särskilt grundlagsskydd. Det måste vi vara fortsatt tydliga kring, säger Johansson.

TT: Och hur avgör man vad som är terrormaterial, så att inte legitima politiska åsikter stryker på foten?

Vi har varit noga med att det man ska träffa måste vara straffbart – inte bara något som man kan tycka är olämpligt, säger Johansson i Bryssel.

Kan bli klart 2020

Närmast inväntas nu att även EU-parlamentet säger sitt om saken, innan slutgiltiga kompromissförhandlingar kan inledas.

I bästa fall har vi ett system på plats vid halvårsskiftet 2020, kanske. Det viktiga är att vi får bort terrorpropagandan från de här plattformarna, säger Morgan Johansson.