Norrbotten SMHI har utfärdat en Klass 1-varning för ishalka vid Norrbottens kustland under tisdagen. Orsaken till varningen är att det väntas falla regn på kalla vägbanor. 

Definition för plötslig ishalka:

Väder som medför plötslig ishalka som underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Ändras prognosen till kraftigare underkylt regn med 3 mm eller mer inom 6 timmar uppgraderas varningen.