Förra vintern vräkte snön ner och snöslungor, plogbilar och traktorer gick för högtryck.

Den extrema snömängden fick också en del byggnader att ge vika under tyngden.

För att förhindra takskador och frostsprängningar gav sig många villaägare och fastighetsskötare upp på taken för att skotta.

Artikelbild

| Anders Lundström föste ner snö från kanterna på husen på Centrumområdet med en förlängd spade.

Men snö på taken innebär inte per automatik att den måste skottas bort.

Tak är konstruerade för att hålla för en viss mängd snö men att veta när den mängden överskridits kan vara svårt att bedöma.

Knarrande ljud
Daniel Säfström, tillförordnad chef för byggskador på If säger att om man hör knarrande ljud och smällar från konstruktionen, är det hög tid att reagera. Detsamma gäller om fönster och dörrar är svåra att få upp.

Boverket har riktlinjer för när det kan vara dags att skotta av taket. I norr där stora mängder snö är vanligare än i söder ska ett tak tåla omkring 350 kilo snö per kvadratmeter.

Det motsvarar ett snödjup på upp till 1,2 meter, förutsatt att snön är torr. Handlar det om blötsnö tål taket inte mer än cirka 0,9 meter snö.

Skotta vid behov
På Dina försäkringar i Piteå uppmanar man villaägare att skotta vid behov.

- Det är ganska svårt att säga när ett tak behöver skottas. Det är så olika och beror på vilken konstruktion det är och vilken bärighet det har. Vi råder folk att ha noggrann tillsyn av taket, att man har uppsikt över om det blåser mycket och snön driver och samlas på ett ställe, säger Kenneth Westling, skadereglerare på Dina försäkringar i Piteå.

Kan bli dyrt att slarva
Han berättar att takskador kan bli en dyrköpt historia.

På företagets hemsida står att läsa: "Enligt försäkringsvillkoren är du skyldig att förebygga och begränsa skada av snötryck genom att se till att taket blir skottat om snömängden blir stor. Om man inte sett över sitt tak och skottat bort tung snö kan ersättningen minska eller utebli om taket bryter samman på grund av snötryck."

Men att kasta sig upp på taket, efter första snöfallet, för att skotta, bara för att vara på den säkra sidan, avråder man från.

- Tak, och då särskilt papptak, är känsliga för stötar och kan skadas av kontakt med spaden. Skottar man av ett papptak ska man vara noga med att spara mellan
10 och 20 centimeter snö.