"Det här är förstås ett av de tyngsta besked man kan ge till sina medarbetare och det är direkt kopplat till färre uppdrag och en kraftigt minskad budget. Nu tvärbromsar vi, men bromssträckan är lång med uppsägningstider att ta hänsyn till och det bidrar till varslets omfattning", säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Totalt måste Skogsstyrelsen spara in drygt 50 miljoner kronor under 2019. Bland annat stoppas satsningen Naturnära jobb som syftat till att få nyanlända och långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden.

Skogsstyrelsen kan inte förlita sig på att regeringen eventuellt skjuter till mer pengar i vårbudgeten utan måste agera utifrån de förutsättningar som gäller nu, framhåller Herman Sundqvist.

I Norrbotten kommer fem tjänster försvinna och den arbetsrättsliga processen har inletts, bland annat med fackliga förhandlingar.