LULEÅ Ett självmord i Luleå resulterade i en lex Maria-utredning. En patient med tidigare psykiska problem och suicidförsök besökte en hälsocentral med anhörig på grund av försök att ta sitt liv. Besöket ledde till samtalskontakt för att avslutas efter ömsesidig överenskommelse. Fem månader senare återupptogs kontakten på patientens initiativ och ny behandlingsplan lades upp. Mindre än en månad senare återfanns patienten avliden då denne tagit sitt liv. Ivo kommer fram till att vårdgivaren har utrett händelsen tillräckligt och kommit fram till adekvata slutsatser.