Singapore är ett av de länder i världen som bedöms ha mest effektiv hälso- och sjukvård. Nu ska tjänstemän besöka länet för att lära sig mer om Min plan och hur Region Norrbotten arbetar med vård på distans. Invånartjänster, personcentrerad vård och hur Region Norrbotten arbetar för att i framtiden kunna ta hand om den åldrande befolkningen står på agendan på fredagen.