Luleå Flygflottiljen F 21 utreder misstänkta sexuella trakasserier som ska ha inträffat under den internationella försvarsmaktsövningen Aurora. Detta rapporterar Sveriges radio. Övergreppet blev känt samma dag som försvarsmaktens upprop mot sexuella trakasserier #givaktochbitihop. Båda människor inblandade i händelsen arbetar på flygflottiljen.

– Största fokus ligger på att ge den utsatta stöd, säger flottiljchefen Carl-Johan Edström, till Sveriges radio.