Sos-alarm varnar för en stock som ligger efter E4 mellan Norrfjärden och Rosvik i norrgående riktning. Trafikanter bör se upp. 

Uppdaterad 18:25

Stocken ligger i höjd med norra infarten till Rosvik. Personal från Trafikverket är på väg till platsen för att ta bort hindret på vägbanan. Hindret har liten trafikpåverkan och Trafikverket räknar med att den ska vara borta klockan 19.