Tänka på separation och död innan man ens flyttat ihop? Nej, usch så oromantiskt. Men det kan faktiskt vara både det smartaste och mest kärleksfulla man kan göra innan man slår sina påsar ihop. Det menar Sharon Lavie som är familjeekonom på Ikano Bank.

De flesta märker just ingen skillnad mellan att vara gift eller sambo förrän de separerar eller om partnern dör, säger hon.

Många tar till exempel för givet att man oavsett civilstånd alltid delar upp bostad och ägodelar lika mellan varandra. Men medan gifta par delar rakt av på såväl bostad som bohag vid en skilsmässa, ser det annorlunda ut för sambor. Sammanboende par delar enligt sambolagen enbart på den bostad och det bohag som köpts för att användas gemensamt. Det kallas för samboegendom.

Artikelbild

| Många tar för givet att man oavsett civilstånd alltid delar upp bostad och ägodelar lika mellan varandra. Men medan gifta par delar rakt av så är det ser det annorlunda ut för sambor.

Så om bostaden köptes av den ena parten innan man flyttade ihop, har den andra ingen rätt till den vid en separation.

Många har ofta levt i relationen i flera år innan de ens börjar tänka på dessa saker. Men tänk rationellt, vad skulle det innebära om ni separerar, säger Sharon Lavie.

 

Många har heller inte koll på att arvsrätten skiljer sig åt mellan sambor och gifta par. Sambor ärver nämligen inte varandra som gifta gör. Dessutom har barn till sambos (och även särkullbarn) rätt att få ut sin laglott direkt, medan barn till gifta får vänta tills båda är borta.

Artikelbild

| Sambolagen gäller bara gemensam bostad och bohag. Det som har köpts in för att använda gemensamt anses som samboegendom, oavsett vem som betalat. Köp därför större och dyrare saker gemensamt.

Det kan till exempel innebära att om ens sambo dör, så ärver både gemensamma barn och särkullbarn dennes halva av den gemensamma bostaden. Eftersom barnen har rätt till sin laglott direkt, kan det innebära att den efterlevande kan tvingas köpa ut sina egna barn för att kunna bo kvar.

När någon dör har man annat att ta hänsyn till, plus att det är emotionellt jobbigt och inte läge att börja förhandla. Så prata om detta innan. Något man kan göra är också att teckna livförsäkring med varandra som förmånstagare som kan täcka upp för laglotten, säger Sharon Lavie.
Artikelbild

| Sammanboende par delar enligt sambolagen enbart på den bostad och det bohag som köpts för att använda gemensamt. Så om bostaden köptes av den ena parten innan man flyttade ihop, har den andra ingen rätt till den vid en separation.

 

Barnen ärver också hälften av bohaget och andra tillgångar som inte har köpts in gemensamt ? såvida man inte skriftligen har gjort upp om annat.

Artikelbild

| Om man som gift vill att tillgångarna ska delas upp på annat sätt än hälften var ska man skriva äktenskapsförord.

Gör en översyn av den gemensamma ekonomiska situation, så att båda är skyddade vid dödsfall eller separation. Se över vilka försäkringar ni har via staten och arbetsgivare och ta en titt på om det behövs göra kompletteringar. Ett samboavtal och ett testamente kan vara en god idé för att slippa problem och uppslitande diskussioner i en redan svår situation.

Sharon Lavie:

Artikelbild

| Det bästa man kan göra som sambo, men också som gift, är att göra en översyn av sin gemensamma ekonomiska situation, så att båda är skyddade vid dödsfall eller separation.

Tänk på att det är den ultimata kärleksförklaringen att se till att båda känner sig trygga i relationen, inte minst ekonomiskt.