Bodenföretaget Nomor sköter bekämpningen av skadedjur i Korsträsk. För tio år sedan tvingades de lägga ut ett halvt ton råttgift för att bekämpa myllret av råttor som fanns där.

Allt eftersom anläggningen avvecklas minskar mängden föda för råttorna som lever där.

- Vi har varit och kollat lådorna i april, det var inte mängder med råttor. Vi bedömde att allt var lugnt, säger Ola Isaksson.

Johanna Marttala på Älvsbyns Energi ansvarar för Korsträsktippen. Hon bekräftar bilden som Ola Isaksson ger.

- Det ser bra ut nu. Vi är på gång med att lämna in ansökan om sluttäckning av deponin till Länsstyrelsen, säger hon.

Beroende av människan
Ola Isaksson berättar att råttorna snabbt kan bli tusentals om de lämnas ifred där det finns mat. Men allt eftersom tippen i Korsträsk avvecklas kommer råttorna att försvinna likaså.

- Häruppe är råttor beroende av människor för att överleva, storstäderna har större problem med råttor. De finns överallt och kan leva i avloppssystem utan att någonsin synas till, det flyter omkring tillräckligt med mat där, säger Ola Isaksson.

Om familjen Metzkes Edin återigen skulle drabbas av råttproblem litar Ola Isaksson på att råttgift gör huset fritt från skadedjur.