Alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft under eller efter färden längs gatan i Piteå uppgick till 0,14 milligram per liter. Mannen erkänner brottet och döms till böter på 8 800 kronor utan huvudförhandling. Alkoholutandningsprov har samma bevisvärde som blodprov och gränsen för rattfylleri går vid  0,1 milligram per liter.