Under tiden 13 augusti till 5 oktober genomför Piteå kommun en enkätundersökning om miljö- och hälsofrågor. 1 000 personer har valts ut att ingå i undersökningen som kommer att ligga till grund för Piteå kommuns fortsatta arbete med miljö- och hälsoskydd.

Vart femte år genomför kommunen en undersökning där 1000 slumpvis utvalda invånare i åldrarna 16 till 70 år får svara på frågor om buller och luftföroreningar och hur de trivs i sina bostadsområden.

Årets undersökning blir den sjunde i ordningen och den pågår till den 5 oktober.

–  Den här undersökningen är viktig för Piteå kommuns fortsatta miljö- och hälsoskyddsarbete eftersom den hjälper oss att förstå åt vilket håll utvecklingen har gått de senaste fem åren, men även över ett längre tidsspann, säger Mikael Ferm, enhetschef Miljö och hälsa.