Under tisdagen lämnade Liberalerna in sin motion till Regionfullmäktige om att också norrbottningarna måste få ta del av cancerundersökning som räddar liv. Det handlar om tjocktarmscancer, Sveriges tredje vanligaste cancertyp, där en enkel screeningsverksamhet i rätt åldersgrupper kan ge bra effekt och enligt Liberalerna, rädda 5-10 liv årligen i länet.

EU rekommenderar screening och många länder har det redan. I Stockholm har detta erbjudits i flera år.

Redan 2013 rekommenderade Socialstyrelsen att screening skulle införas som hemtest vartannat år. Samtidigt hade då en studie startat som man då ville följa innan ett brett införande av screening kunde rekommenderas.

"Nu finns tillräckliga resultat (helt klar blir studien år 2019) som visar att vi har möjlighet att behandla patienter som upptäcks tidigt, till och med förebygga cancer vid upptäckt av förstadier" skriver Jens Sundström (L) oppositionsråd i motionen.

Tjocktarmscancer drabbar cirka 4 000 svenskar varje år och är lika vanlig hos kvinnor som hos män. De flesta som får den är mellan 70 och 75 år.