– Vi har varit här och byggt i fem dagar och sedan står man nio dagar på mässan. Därför vore det bra om det fanns en särskild matsal för utställarna. Man behöver lugn och ro när man äter, säger Robert Gabrielsson, Sorselestugan.

Han tittar på kön som ringlar till ett större mattält.

– Jag har inte tid att stå där i 45 minuter och vänta på mat. Nu har jag löst problemet med att äta barbeque som ligger nära oss. Jag äter alltid före elva för att slippa köa. Jag skulle vilja ha det som det är i Umeå, en egen restaruang, säger Gabrielsson som också efterlyser var man kan äta.

Artikelbild

| Två köks restaurang är öppen för både utställare och besökare men det finns ett missnöje kring att inte utsställarna har en egen restaurang

– Jag har inte noterat att vi fått någon sådan information, säger Gabrielsson om det.

En utställare som vill vara anomym säger till PT att det vore bra med en säskild restaurang för utställare, och till billigare pris.

– Lunchen i Två kök är för dyr. Jag kan inte betala 150 kronor per styck om jag vill bjuda kunder på mat, säger han.

Mats Eriksson, delägare i Två kök säger att han har lagt fram förslag om utställarresturang inför de fyra senaste mässorna i Piteå.

Artikelbild

| Två köks restaurang i Nolia konferens är ofta fullsatt. Utställarna vill ha ett eget ställe för näringsintaget för att få lugn och ro.

– Den här gången var vi nära. Nolia har verkligen försökt få till det men det har inte gått. Tanken var att använda matsalen i Christinaskolan, men det visade sig att just under mässveckan används köket för att laga mat till fritidshemmen.

Stora Nolias projektledare Peter Kattilasaari säger att frågan om en utställarmatsal är en prioriterad fråga.

Artikelbild

| "Vi vill ha det som i Umeå. Frågan om en restaurang för utställarna är en priorierad fråga", säger Stora Nolias projektledare Peter Kattilasaari. (Arkivbild).

– Vi måste tänka om och hitta uppslag. Vi vill ha det som i Umeå där vi har en speciell restaurang för utställlarna, säger han.