IBS drabbar 15 till 20 procent av befolkningen, motsvarande 38 000 norrbottningar. Det är en stor utmaning för den hårt belastade vården att kunna hjälpa alla som söker vård. Med ett nytt vårdalternativ kan fler IBS-patienter få hjälp i länet samtidigt som vården avlastas.

– IBS är en folksjukdom utan botemedel med svåra fysiska besvär och nedsatt livskvalitet för många. Ett sätt som vården i dag kan hjälpa IBS-patienter är att ge rådgivning kring kost och livsstil, ett hjälpmedel som vi nu har digitaliserat. Genom det digitala utbildningsprogrammet Tummy Lab kan läkarna ge fler välbeprövad egenvård för IBS utan att belasta vården mer, säger Anders Elfving, vd för Tummy Lab.

IBS eller så kallad “känslig tarm”, är en störning i mag-tarmkanalens funktion som främst ger buksmärtor, förstoppning, diarré och gasbesvär. Men även andra nära relaterade besvär som trötthet och depression är vanliga, med nedsatt livskvalitet som följd. Patienterna söker ofta hjälp via primärvården.