Det är kollegor, elever och rektor på Strömbackaskolan som nominerat henne till priset och i nomineringen skrev de "Som förstelärare i svenska är Sara en föredömlig Primus motor som sporrar oss övriga svensklärare i vårt dagliga arbete. Läsandet som pedagogisk drivkraft parad med en särskild begåvning i att integrera skönlitteratur i undervisningen är utmärkande för hennes gärning. Vidtalade elever vittnar om Saras engagemang, nyfikenhet och lyhördhet i de givande litteratursamtal som hon leder".

– Det känns fantastiskt fint! Jag är förstås hedrad och mycket glad, säger en omtumlad Sara Viklund.

Och på Strömbackaskolan är glädjen stor.

– Vi är mycket glada att Sara tilldelades priset, hon är en värdig vinnare. Hon utvecklar ständigt undervisningen och lyfter skönlitteratur och boksamtal till en ny nivå som väcker läslust och utvecklar analysförmågan hos eleverna. Det ger ringar på vattnet för hela Strömbackaskolan, säger Linda Ström, rektor på Strömbackaskolan.

I nomineringen nämns också Saras medverkan i Läslyftet, hennes roll som projektledare i ett aktionsforskningsprojekt om boksamtal, hennes egna magisterstudier och medverkan i Piteås utbildningsvetenskapliga råd.

– Sara är en motor, utvecklare och inspiratör i arbetet med lärande och bildning på Strömbacka. Svenska Akademien har gjort ett mycket bra val, säger gymnasiechefen Britta Dahlén.

Sara Viklund hade ingen aning om nomineringen och fick en chock när brevet från Svenska Akademien kom. Prissumman på 50 000 kronor tillfaller Sara personligen. Dessutom tilldelas skolan 30 000 kronor för att stärka svenskämnet och uppmuntra elever och lärare på skolan. Pengarna kan användas till inköp av skönlitteratur, möjliggöra författarbesök eller bekosta teaterbesök för eleverna. De planerade åtgärderna ska genomföras i samråd med pristagaren.

– Jag har pratat med min rektor Linda Ström om pengarna. De ska användas till att stärka litteraturundervisningen på skolan. Vi har inte planerat detaljerna än, men det kan till exempel handla om litteraturinköp. Vi har ju ett stort aktionsforskningsprojekt under nästa läsår med 15 svensklärare och då vore det bra med många klassuppsättningar att välja bland, säger Sara Viklund.

Och vad ska du göra för dina pengar?

– För egen del har jag inte hunnit fundera över vad jag ska göra med pengarna, men jag hittar nog på något.