Hösten 2016 sålde Luleå stift avverkningsrätten till Stenvalls trä. Det handlar om 20-25 hektar som gränsar till Karlbergs friluftsområde, men också till Bredviksbergets avfallsanläggning. När ornitologerna i Piteå fick höra talas om planerna informerade de stiftet om att berguv häckar i området.

– Vi var där och tittade med ornitologerna och tog beslut om att spara en remsa av skogen, säger Jan Vikström, skogvaktare på Luleå stift.

Delar av det natursköna området Karlberg med närliggande Råberget används flitigt för rekreation och motion av många Pitebor och när fler blev på det klara med planerna så växte oron och protesterna.

Artikelbild

| Havsörn syns frekvent i området. (Arkivbild)

Sedan tidigare är andra skogspartier i närområdet avverkade och från bland annat ornitologernas sida är åsikten att det räcker nu.

– Det fragmenterade landskap som återstår rymmer trots alla ingrepp ännu ett stort värde, säger ornitologen Lars Sandberg.

I våras anordnades ett möte med inbjudna från Luleå stift, Stenvalls trä och Piteå kommun.

– När vi sålde avverkningsrätten så hade Piteå kommun inte klassat området som strövområde i sin översiktsplan. Efter att ha tagit del av de synpunkter som framkom på mötet så har vi tillsvidare stoppat avverkningen.

Artikelbild

| Berguv. I den avverkningshotade skogen häckar berguv. (Arkivbild)

– Nu diskuterar vi med Piteå kommun hur vi kan hitta en lösning. En möjlighet är att vi byter skogsområde med kommunen, men i nuläget har jag inget svar på hur det blir, säger Jan Vikström, Luleå stift.

Från Stenvalls träs sida avvaktar man i väntan på besked från uppdragsgivaren (Luleå stift).

Artikelbild

| Johan Wirtala, avdelningschef vid kommunens fysiska planering, hoppas hitta en lösning genom markbyte med Luleå stift. (Arkivbild)

– De naturvärden som finns var en liten nyhet. Området är sedan tidigare exploaterat av dels soptippen och dels två närliggande bergtäkter, men vi avvaktar en eventuell lösning mellan kyrkan och kommunen, säger Thomas Wikström, skogvaktare på Stenvalls trä.

Från kommunens sida är det Johan Wirtala, avdelningschef på fysisk planering, som har ansvaret för frågan.

– Vi blev kontaktade av Stenvalls och kände att det vore olyckligt om skogen som är markerad som strövområde slutavverkades. Nu för vi en dialog med stiftet med målet att erbjuda dem ett annat skogsområde.

Byta skogsområde alltså?

– Ja, vi har en bra dialog, men ingen färdig lösning än.

Om ett byte blir verklighet så blir det ingen avverkning i det aktuella skogspartiet?

– Ingen slutavverkning, men jag kan inte garantera att det inte blir någon form av gallring, säger Johan Wirtala.

En obesvarad fråga i sammanhanget är vilket skogsparti som kommunen tycker sig kunna avvara för slutavverkning.