– Från Kiruna har vi tillgång till Sveriges mest högalpina områden med de högsta och brantaste fjällen. Högalpin terräng skapar mycket speciella vindförhållanden på ett helt annat sätt än vad som är fallet i lägre fjällterräng längre söderut i fjällkedjan. Övar man att flyga i högalpin miljö så är det mindre risk att träffa på vind och väderfenomen man inte upplevt tidigare, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är normalt baserade på fem orter (Göteborg, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå). Den tillfälliga baseringen i Kiruna har använts för vinterträning i högalpin fjällterräng sedan vintern 2015.

– Vi behöver fortsätta att stärka vår förmåga att verka i fjällmiljö vintertid och den tillfälliga baseringen i Kiruna har fungerat mycket bra för det ändamålet. Under de gånga vinterträningarna har vi dessutom genomfört flertalet skarpa uppdrag för polis och annan räddningstjänst under perioden vi varit på plats i Kiruna vilket inneburit ytterligare erfarenhet i fjällmiljö, säger Mattias Hyllert.

Vecka tre påbörjas fjällutbildningen. Det innebär att Visbybasen under utbildningstiden kommer att vara utan stationär helikopter. Visbybasens ordinarie täckningsområde täcks dock av räddningshelikoptrarna i Norrtälje och Kristianstad.