Arbetsmarknaden fortsätter att vara stark i Norrbotten och arbetslösheten är rikets tredje lägsta, även bland utrikes födda.

Varslen är hittills i år 45 procent färre än i fjol och antalet nyinskrivna nyanlända personer är nästan 60 procent färre än 2017.

– De positiva siffrorna kan till största delen förklaras med stora ersättningsrekryteringar i samband med pågående generationsskifte och en stark tillväxt. Generellt för länet, precis som för de flesta län i riket, gäller att fortsätta arbetet med att rusta de grupper som inte är direkt matchningsbara för de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker.

Kort om arbetsmarknaden för Norrbottens län, augusti 2018 (Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2017.)

• 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa 16–64 år (6,3). *Sammanlagt 6 893 personer (7 145) varav 807 inom etablering (1 032).

• 8,5 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 1 301 personer (1 407) varav 169 inom etablering (222).

• 3 953 personer var öppet arbetslösa (4 029).

• 3 193 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 800) varav 550 inom etablering (470).

• 755 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (750).

• 1 032 personer fick arbete (1 124) varav 27 inom etablering (49).

• 24 personer varslades om uppsägning (12).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.