Under mellandagarna har medborgare ringt in till miljö- och byggkontoret och berättat att de har sett spår av råttor i bostadsområdet Nya Altuna. Med anledning av detta informerar Miljö- och byggkontoret om hur man kan undvika att få in råttor i bostadsområden.

Här är tipsen:

- Håll rent kring sopkärl.

- Se till att sopkärl och kompost är väl tillslutna med lock så att inte gnagare kan komma åt innehållet.

- Förvara inte sopkärl eller kompost nära husfasaden utan ställ dem långt ifrån huset.

- Undvik att ha mat för husdjur utomhus. Undvik fågelmatning i trädgården. Om du ändå vill mata fåglar, ta upp spillet under fågelbordet. Skär ner buskar och växtlighet som är nära fasaden.

- Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat som kan erbjuda skydd för gnagare.

- Håll rent under altaner.

- Stapla inte ved eller trädgårdsmöbler mot fasaden. Sätt metallnät i håligheter i grunden och ventiler för att undvika att råttor tar sig in i huset.

Råttor trivs i fuktiga miljöer så som källare och avlopp. De lever gärna i och omkring platser där det finns avfall. En råtta kan ta sig genom ett 20 millimeter litet hål och hoppa en meter utan ansats. En råtta kan bli tre år gammal och 25 centimeter lång, svansen oräknad. Råttan är ett skadedjur och bör bekämpas.

Om du har råttor i eller omkring ditt hus ska du ta hjälp av ditt försäkringsbolag och anlita en skadedjurssanerare.